Sempozyum Kitapçığında Basılmak Üzere Bildiri Hazırlama Formatı

   
Özet: Sempozyum kitapçığında basılacak olan bildirelerin hazırlanmasında kullanılacak format tanıtılmaktadır.
   
1. Giris: Makalenizin iy bir şekilde baskıda görünmesi için uymanız gereken önemli hususlar aşağıda kısaca anlatılmıştır. Makaleler Türkçe yazılmalı ve imla kurallarına uyulmalıdır. Microsoft WORD isimli kelime işlemcisi veya LaTeX gibi bir metin işlemcisi kullanarak yazılabilir. Yazım bittikten sonra, makale pdf dosyasına çevrilerek WEB sayfasından girilerek sempozyum adresine gönderilmelidir
   
Sol kenar boşluğu 3 cm ve diğer bütün kenar boşlukları 2.5 cm genişliğinde olmalıdır. Bütün başlıklar, tablolar, şekiller ve metin yazım alanı içinde olmalı, ve yazım alanı dışına hiç bir şey taşmamalıdır. Sayfalar birbirini takip edecek şekilde numaralanmalıdır. Satır sonlarında kelimeler çizgi ile bölünmemelidir.
   
2. Makale Düzeni: Yazılar normal 10 punto ile yazılmalıdır. Makale başlıkları, bölüm ve alt bölüm başlıkları normalden farklı olarak daha kalın harflerle veya yatık olarak yazılabilir.
   
2.1. Makale Başlığı: Yazım alanı ortalanan bir biçimde 14 punto ve normalden daha kalın koyu büyük harflerle yazılmış başlık, kısa ve açıklayıcı olmalıdır. Başlıktan hemen sonra iki satır boş bırakılmalıdır. Her bir yazarın isim ve adresi virgül ile ayrılmış bir biçimde ortalanarak bir satıra yazılmalıdır.
   
2.2. Özet: Her makalede 150 kelimeyi geçmeyen, yapılan çalışmayı özetleyen ve amacını anlatan bir kısım bulunmalıdır. Özet, yazar isimlerinden hemen iki satır boşluktan sonra ‘Özet’ başlığı kullanılmadan yer almalıdır.
   
2.3. Ana Metin: Ana metin konuda uzman olmayanların okuyucuların yapılan çalışmayı anlayabileceği bir giriş bölümü ile başlamalıdır. Okuyucunun ilgilendiği kısımları kolayca tespit ededilmesi için yeterince bölüm ve altbölüm yaratılmalı ve numaralandırılmalıdır. Bölüm ve altbölüm başlıkları, yazım alanının soluna dayalı olarak 12 punto ve normalden daha kalın harflerle yazılmalıdır. Başlık içindeki kelimelerin ilk harfi büyük, diğerleride küçük olmalıdır. Bölüm başlıklarının öncesinde iki satır, sonrasında ise tek satır boşluk bırakılması gerekir. Altbölüm başlıklarının öncesinde tek satır boşluk bırakılmalı, sonrasında ise boşluk bırakılmamalıdır.
   
2.4. Tablo ve Şekiller: Tablo ve şekiller, metin içerisinde yer alışlarına göre numaralandırılmalıdır ve her tablo ve şekile metinden gönderme yapılmalıdır. Her tablo ve şeklin, kısa ve açıklayıcı bir başlığı olmalıdır. Tablo başlıkları, tablonun üstünde ve şekil başlıklarıda şeklin altında yer almalıdır. Şekil eksenlerine tanımlayıcı ibareler bütün olarak konmalıdır. Örneğin, kısaca M(YTL) yerine Masraflar (YTL) yazmak, yanlış anlamayı önleyecektir. Şekil başlıkları okunabilecek bir şekilde 10 punto olmalıdır.
   
2.5. Matematiksel İfadeler: Matematiksel ifade ve semboller, özellikle indis ve üsler ile ‘O’ harfi ile ‘0’ sayısı ve ‘l’ harfi ile ‘1’ sayısı karıştırılmamalıdır. Ayrı bir satırda yer alan ve metin içinde gönderme yapılan matematiksel ifadeler, sayfanın sağında parantez içinde numaralandırılmalıdır. Matematiksel ifadelerde kullanılan köşeli ve düz parantezler, aksine bir durum gerekmedikçe {[( )]} sırasıyla kullanılmalıdır.
   

                      (1)

   
Gönderme yaparken kısaca (1) kullanmak yeterli olacaktır. Kesirler metin içinde (/) işareti ile gösterilmelidir; örneğin (13/17) gibi.
   
2.6. Kısaltmalar: Metinde ilk defa kullanılan kısaltmalar tanımlanmalıdır. Metin başlığında kısaltma kullanmaktan kaçınılmalıdır.
   
2.7. Sonuç Bölümü: Ana metin, yapılan çalışmada gözlenen önemli noktaları, elde edilen sonuçları, ve çalışmanın katkısını anlatan ve yapılan çalışmanın özetlendiği ve ilerde yapılabilecek araştırmalardan bahseden bir bölümle bitirilmelidir.
   
2.7. Kaynakça: Makaledeki ana metindeki sonuç bölümünden hemen iki satır sonra kaynakça yer almalıdır. Kaynakçada listelenen bütün kaynakların ilki, yazım alanının soluna dayalı olarak 12 punto ve normalden daha koyu harflerle yazılmış ‘Kaynakça’ başlığından hemen bir satır boşluktan sonra verilmelidir. Ana metinde kaynaklara gönderme, [3] şeklinde olmalıdır. Kaynakçada yazarlar, başta soyadı ve bunu takiben isimlerinin ilk harfi kullanılarak yazılmalıdır. Kaynakçada yazarların soyadına göre alfabetik olarak sıralanmalıdır. Köşeli parantez içinde sıra numarası [1], [2],...verilmelidir.
   

Kaynakça

   

[1] Holloway, B.R., Technical Writing Basics, Prentıce-Hall, 2007.

[2] Perelman, L.C., Parati, J., Barret, E., The Mayfield Handbook of Technical and Scientific Writing, Mayfield Publishing Company, 1997.

[3] Microsoft Manual Style for Technical Publications, Microsoft Corporation, 2004.