15 Şubat 2008 Bildiri özetlerinin yazışma adresine ulaştırılması için son tarih
1 Mart 2008 Bildirilerin değerlendirilmesi
14 Mart 2008 Revize edilmiş bildirilerin yazışma adresine ulaştırılması için son tarih
21 Mart 2008 Revizyonların değerlendirilmesi
28 Mart 2008 Tam metinlerin yazışma adresine ulaştırılması için son tarih